Heim     E-post    Informasjon     RSS   

Ubruklisme 26.02.2015:
Musikken strømma gjennom øregangar og penis. "Dette er the shit," kviskra han stille til seg sjølv. "Dette er digg og masse ereksjon overalt" haldt han fram utan at nokon høyrde etter eller var til stades. "Ejakulasjon til alle!" utbraut han deretter. Dette var bra shit.


Første (0)     Forrige (281)     Denne (282)     Neste (282)     Siste (282)