Heim     E-post    Informasjon     RSS   

Ubruklisme 16.10.2014:
"Ingen land er demokratiske. Slike land er eventyr vi fortel borna våre. Det skal ikkje vere naudsynt å fortelje vaksne menneske at dei ikkje eksisterer. På same måte som ein ikkje burde trenge å fortelje dei at det ikkje finst nokon julenisse, fri presse eller allmektig gud."


Første (0)     Forrige (275)     Denne (276)     Neste (276)     Siste (276)